วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2553

การผสมเทียม

การผสมเทียม
หมายถึง การใช้เครื่องมือฉีดเชื้ออสุจิเข้าไปภายในอวัยวะสืบพันธุ์ ของสตรีในช่วงที่มีการตกไข่ ่เพื่อให้เกิดการปฏิสนธิระหว่างตัวอสุจิกับไข่ของสตรีนั้น  เชื้ออสุจิอาจเป็นของสามีหรือของผู้บริจาคทั้งนี้ขึ้นกับสาเหตุ      การผสมเทียมมักทำให้กรณีที่น้ำเชื้ออสุจิของฝ่ายชายมีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน มีปัญหาเกี่ยวกับการร่วมเพศหลั่งน้ำอสุจิในช่องคลอดฝ่ายหญิงไม่ได้   น้ำอสุจิย้อนกลับเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะ มีภูมิต้านทานต่อตัวอสุจิในมูกที่ปากมดลูก      ปากมดลูกแคบมาก เป็นต้น

วิธีทำการผสมเทียมมีหลายวิธี แต่วิธีที่นิยมแพร่หลายและมีอัตราความสำเร็จในเกณฑ์ดีคือ การฉีดเชื้ออสุจิเข้าโพรงมดลูกซึ่งอสุจิที่จะฉีดจะต้องผ่านการล้างเอาเชื้อแบคทีเรียและสารต่างๆออก และคัดเฉพาะเชื้ออสุจิที่แข็งแรง การผสมเทียมนี้เป็นวิธีที่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยผลของการผสมเทียมพบว่า
อัตราการตั้งครรภ์จะมีประมาณ ร้อยละ 10-20 ต่อรอบเดือน ซึ่งโดยปกติ
การผสมเทียมมักจะประสบผลสำเร็จภายใน 3 – 6 รอบเดือนของการรักษาถ้ายังไม่ตั้งครรภ์จะประเมินสาเหตุซ้ำเพื่อวางแผนการรักษาต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น